Monipuolista aineistonhallintaa ja -jakelua
MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA QBANK
QBankia voidaan käyttää useissa eri käyttötarkoituksissa; organisaation visuaalisen ilmeen brändiportaalina, sosiaalisen median julkaisumoottorina, PR:n hoidossa, tuotekuvien ja -tietojen jakelualustana tai graafisen tuotannon keskusarkistona. 

Tiedostoarkisto on joustava ja se voidaan integroida useimpiin julkaisujärjestelmiin, jolloin vältetään tarve tiedostojen lataamisesta erillisiin palveluihin tai järjestelmiin. Kaikki sen vuoksi, jotta elämäsi olisi helpompaa.


Brändiportaali

QBank on erinomainen työkalu organisaation visuaalisen identiteetin hallinnointiin. Järjestelmä voidaan integroida esim. yrityksen graafisesta ilmeestä vastaavien osastojen Adobe Creative Suite –julkaisuohjelmiin ja myyntihenkilöstön Microsoft PowerPoint-esitysohjelmiin, jolloin aina ajantasaiset ja identiteettiä tukevat tiedostot löytyvät suoraan ohjelmien hakutoiminnalla. Brändiportaalin avulla yrityksen visuaalisen ilmeen ohjeistukset, käyttötarkoituksiin sopivat dokumentit, kuvat ja videot voidaan jakaa keskitetysti organisaation sekä sidosryhmien kesken – näin varmistetaan yrityksen graafisen identiteetin yhteneväisyys.

Esimerkki Brändiportaaleista; Absolut Media Room.

QBank Brand Portal

Sosiaalisen median julkaisualusta

QBankiin sijoitettua kuva- ja videomateriaalia voidaan tarvittaessa julkaista sosiaaliseen mediaan (esim. Facebook, Flickr, Scribd ja Picasa). Erilaisten sosiaalisten medioiden julkaisu yhtenäistyy ja suoraviivaistuu QBankin avulla etenkin jos yritykset toimivat useilla markkina-alueilla tai niiden sosiaalisen median strategia on merkittävässä osassa. 

Esimerkkejä toteutetuista SOME-plugineista:

QBank SOME integration

Graafinen suunnittelu ja DTP

QBank toimii erinomaisesti myös organisaation graafisen työnkulun nopeuttajana. Kun digitaalinen aineisto on sijoitettu QBankiin, voidaan esim. InDesign-pluginin avulla hakea aineistoja suoraan julkaisuohjelman sisällä.

Adobe-pluginin avulla kuvatiedostoja voidaan hakea QBankista suoraan ohjelman sisältä. Tarvittavat kuvat voidaan ottaa käyttöön 'drag-and-drop'. Jokaisen yrityksen työnkulku eroaa toisistaan, joten voimme tarvittaessa räätälöidä QBankia saadaksesi siitä kaiken hyödyn irti. Mikäli kuvatiedostojen mukana tarvitaan niiden sisältämää metadataa, voidaan sekin tuoda taitto-ohjelmiin mukaan.

QBank Design Plugins

"I have helped clients implementing this excellent product in their graphic workflow, enabling them to decentralize the process and increase productivity by greatly reducing the effort of finding and adding images and other graphics to printed and digital media. I wholeheartedly recommend this fine software."
- Christoffer Geijer, Konsult på Phosphor Kommunikation


QBankin Web-to-Print -ratkaisulla voidaan myös toteuttaa esim. verkossa täytettäviä esite- tai käyntikorttijulkaisupohjia, joiden avulla painotuotteiden muokkaus, tilaus ja toimitus yhteistyöpainotaloihin hoituu nopeasti ja tehokkaasti.


Kuvien, videoiden ja muiden digitaalisten aineistojen arkisto

QBank on suunniteltu digitaalisten aineistojen hallinnointiin. Voimme toteuttaa tehokkaasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin tiedostojen hallinnointiin tai jakeluun soveltuvia räätälöintejä; esimerkiksi asiakaskohtaisia metatietokenttiä, tuotetietokantoja, latauskoreja, tiedostojen vertailuja, tiedostolinkkien lähetyspainikkeita tai eri tarkoituksiin vaadittuja formaattimuunnoksia.

QBank Online Archive

Image Bank Sweden
Tuotetieto; Product Information Management (PIM)

QBankia voidaan hyödyntää tuotetiedon hallintaan. QBankin dynaaminen tietokantamalli voidaan räätälöidä useimpien yritysten tarpeisiin; tuotetietokanta voidaan integroida verkkokaupparatkaisujen, katalogijärjestelmien tai muiden käyttämienne työkalujen kanssa.

QBank Online Archive

Scan Ab