QBank Digital Asset Management
QBank: resurssienhallintaa, ajansäästöä ja parempaa viestintää
​​Keskittämällä digitaaliset resurssisi voit hallinnoida niitä paremmin ja varmistaa tehokkaasti tuotetun yhtenäisen viestinnän. Uusimmat tiedostoversiot ovat aina saatavilla ja toiminnallisuus on yhteistä kaikilla versioilla. Verkkoratkaisu varmistaa, että tiedostot ovat aina koko organisaation saatavilla riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai kellonajasta. Järjestelmällistä ja yksinkertaista.

QBankin avulla varmistut, että oikeita kuvia, videoita ja muita tiedostoja käytetään oikealla tavalla. Tämä vahvistaa jokapäiväistä viestintää ja hyödyttää tuotemerkkiä pitkällä tähtäimellä. Lisäksi se lopettaa luvattomien kuvien käytöstä aiheutuvat sakot kuvantoimittajilta. Voit siirtää järjestelmääsi kuvia ilman erillisiä ohjelmia - vain ylläpitäjät voivat kuitenkin hyväksyä kuvia kullekin kanavalle. QBank voidaan myös integroida työntekijähakemistoon, jotta eritasoisia käyttöoikeuksia eri työntekijäryhmille voidaan hallinnoida helposti.

  

Yhtenäistä viestintää

QBankia käyttämällä voit asettaa erilaisia kuvamalleja eri kanaville ja eri käyttötarkoituksiin. Näitä malleja käyttämällä alkuperäisestä kuvasta voidaan tuottaa ja julkaista erilaisia versioita automaattisesti oikeassa formaatissa oikeisiin paikkoihin siten, että eri versioissa säilyy yhä kaikki metadata. Tämä on erityisen tärkeätä mm. hakukoneoptimointia ajatellen. 

QBankiin kerätty ja sinne syötetty tieto, kuten metadata, muodostaa myös arvokkaan arkiston, josta tietoja voidaan hakea. Tämän ansiosta tiedostojen löytäminen, muokkaaminen ja käyttäminen on helpompaa.

Tehokas arkistointi

Digitaalinen viestintä on yhä tärkeämpää ja verkkoviestinnässä on harvoin tarvetta korkean resoluution alkuperäiskuville ja videoille. Verkon ulkopuolisessa viestinnässä tarvitaan korkean resoluution kuvia, joita useat aineistonhallintajärjestelmät eivät pysty käsittelemään, koska ne ovat kooltaan moninkertaisia verkkoviestinnässä käytettyihin kuviin verrattuna. QBank käsittelee vaivattomasti alkuperäiset kuvat ja julkaisee ne sekä verkossa että verkon ulkopuolisilla kanavilla, joten et tarvitse erillistä arkistoa isoja tiedostoja varten. Näin varmistut, että alkuperäistiedosto on lähteenä kaikille uusille versioille ja julkaisuille.

Valitse julkaisukanavasi

QBank on integroitavissa useisiin CMS -sisällönhallintajärjestelmiin (mm. EPiServer, Wordpress, MODx ja Drupal). Tällöin yksi arkisto on riittävä kaikille tiedostoille ja sisältö voidaan mukauttaa automaattisten formaattimallien avulla. Nämä moduulit käsittelevät sekä kuva-, video-, että tekstitiedostoja.
QBankia voidaan käyttää myös julkaisumoduulina kuville ja videolle sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Youtubessa, Flickrissä, Scribdissa ja Picasassa, ja sen avulla voidaan hallinnoida, miten sisältö esitetään. Yksi merkittävistä hyödyistä on, ettei sisältöä tarvitse ladata erikseen useisiin järjestelmiin – yksi lataus QBankiin on kaikki, mitä tarvitset.

QBank tutuksi

QBank - aineistojen lataus.

QBank - Moodboards

QBank Analytics

QBank - Metadata

Security in QBank

Tutustu myös QBank Information Centerin ohjevideoihin tästä >>


Sujuvaa, yksinkertaista ja hienostunutta tiedostojakelua
QBankia käyttämällä voit helposti jakaa materiaalia ulkoisille käyttäjille ilman monimutkaisia FTP-ratkaisuja.

Lue lisää käyttöliittymästä ja kuvapankista >>

Julkiset kuvapankit

Näyttääksesi laajan valikoiman kuvia ja mahdollistaaksesi niiden lataamisen suurille ryhmille (esim. kaikille käyttäjille avoimena tai yhtiön intranetin käyttäjille) QBank voidaan integroida julkiseen kuvapankkiin eli front-endiin.

Helppoa tiedostonsiirtoa

QBankissa olevat tiedostot voi helposti valita ja lisätä uuteen Moodboardiin, kuvakoosteeseen. Moodboard on kunkin QBankin käyttäjän visuaalisen ilmeen mukainen, hienostunut, väliaikainen ja salasanalla suojattu sivusto tiedostonsiirtoon. 

Moodboardeja voidaan käyttää tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Lataamiseen voi asettaa vaatimuksen metadatan lisäämisestä, mikä säästää ylläpitäjän aikaa ja tekee kuvatietokannasta laadukkaamman ja hyödyllisemmän. Kaikista kuvista on tarjolla pikkukuva ja esikatselukuva, joiden ansiosta sisällöstä on helppoa saada kokonaiskuva. Useiden jakelumallien tukemana Moodboardien ulkoasu ja käyttötarkoitus on helppoa mukauttaa lähetettävistä tiedostotyypeistä riippuen.

Integroitava QBank

QBNK Company Ab on työskennellyt QBankin ohjelmointirajapintojen kanssa siitä lähtien, kun he aloittivat järjestelmän kehityksen vuonna 2003. Sen ansiosta QBank voidaan yhdistää sisällönhallintajärjestelmiin, sosiaaliseen mediaan, toiminnanohjausjärjestelmiin, MS Office ja Adobe CS -ohjelmistoihin ja moniin muihin. Järjestelmäintegraatiot säästävät aikaa ja päänvaivaa samalla, kun digitaalisten resurssiesi, kuten kuvien, arvo nousee. 
Lue lisää integraation hyödyistä >>

Mietitkö, voiko QBankia yhdistää sinun järjestelmääsi?
Ota yhteyttä, keskustellaan asiasta >> 

Avaimet käteen -ratkaisu

QBank, samoin kuin sen lukuisat pluginit, on valmiiksi kehitetty ja valmiina yhdistettäväksi ja käyttöön. Tämä tarkoittaa, että voit nauttia yksilöidystä ratkaisusta ilman ylimääräisen tuotekehittelyn vaatimaa lisäaikaa ja -maksuja. Lisäksi se tarkoittaa QBank-käyttöönottoprojektin lyhyttä läpimenoaikaa ja järjestelmän helppoa käyttöönottoa.

Suomessa QBank-koulutukset sekä käyttäjätuen tarjoaa ConnectingTalents Oy.

Käyttäjäystävällinen QBank

Sanotaan, että järjestelmä on vain yhtä hyvä kuin käyttäjänsä – ja käyttäjät toimivat usein eri tavoilla ja kenties kovin lyhytnäköisesti, minkä tuloksena on usein sekava tietokanta ja turhautuneet käyttäjät. QBank on kehitetty käyttäjäkokemusta ja tietokannan pitkän tähtäimen laatua silmälläpitäen.

Iloisemmat työntekijät ja lyhyempi koulutusaika ovat tästä seuraavia suoria etuja. QBank voidaan myös määritellä siten, että kun arkistoon ladataan uutta materiaalia, vaaditaan siihen liittyvän metadatan antamista. Myös esim. avainsanojen määrää voidaan rajoittaa. Kummallakin näistä ominaisuuksista varmistetaan, että kaikki tärkeä tieto seuraa tiedoston mukana ja pitää tietokannan siistinä, jolloin se todella säästää työntekijöiden aikaa.