Esimerkkejä QBank -käyttäjistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Julkaistu 3.12.2013 ConnectingTalents Extranet
image

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Sen tehtävänä on valvoa ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa.

Keskitetty, pilvipohjainen arkistointi helpottaa laajan kuva- ja videoaineiston hallintaa ja ylläpitoa. Jokaisesta aineistosta tallennetaan hallintajärjestelmään alkuperäinen tiedosto, ja QBank huolehtii eri tarkoituksiin tarvittavat versioinnit, esim. powerpoint-esityksiin ja web-julkaisuun. Järjestelmän avulla myös aineiston jakelu medialle ja sidosryhmille nopeutuu ja suoraviivaistuu QBankin Moodboard-linkityksen avulla. 

Organisaation painotuotemateriaaleissa käytettävien aineistojen hallinnan helpottamiseksi Tukes ottaa käyttöönsä myös QBankin InDesign-liitännäisen, jonka avulla taittotiedostoja valmistava henkilö voi ottaa ohjelmasta suoraan yhteyden QBank-aineistoon.

QBank säästää aikaa sekä helpottaa laajan aineiston hallintaa. Valokuvia, videoita ja asiakirjoja ei tarvitse enää lähettää tai säilyttää organisaation työntekijöiden omilla työasemilla, kun kaikki digitaalinen pääoma on tallennettu yhteen järjestelmään. Kuvapankki on suunnattu median lisäksi Tukesin henkilöstölle, joita on 220. Heistä noin 75 toimii Tampereella ja noin 10 Rovaniemellä.