Esimerkkejä QBank -käyttäjistä

Svenskt Näringsliv

Julkaistu 30.8.2016 ConnectingTalents Intranet CMS
image

Svenskt Näringsliv toimii Ruotsissa yritysten edustajana, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa Ruotsi maailman hyvinvoinnin kärkimaaksi. Organisaatio edustaa lähes 60 000 pientä, keskisuurta ja suurta yritystä, jotka ovat järjestäytyneet 49 jäseniä edustavaan kauppa- ja työnantajajärjestöön. Tässä QBank toimii ihanteellisesti sisäisenä mediapankkina työntekijöiden välillä. Käyttäjäoikeuksien avulla he voivat helposti säädellä, kenellä on pääsy kuhunkin aineistoon.

HAASTE

Laajan edustuksensa vuoksi Svenskt Näringsliv säilytti digitaalisia aineistojaan aikaisemmin useissa eri yksiköissä. Tämä aiheutti sekaannusta ja oikeiden tiedostojen löytämiseen ja jakamiseen oikealle vastaanottajalle tuhlautui paljon aikaa. He tarvitsivat siis järjestelmän, joka keräisi yhteen kaiken digitaalisen aineiston ja tehostaisi niiden hallintaa. Lisähaasteena oli myös tiedostojen jakaminen useille jäsenorganisaatioille, jotka käyttivät useita erilaisia ratkaisuja tiedostojensa hallintaan.

RATKAISU

Vastaukseksi nousi intranetiin sijoitettu QBank-pohjainen frontend, joka toimii sisäisenä mediapankkina, josta työntekijät ja kumppanit voivat etsiä ja ladata tiedostoja tarvitsemassaan muodossa. Intranetin kautta kaikilla jäsenorganisaatioilla on pääsy yhteisiin kuva- ja logoaineistoihin, minkä lisäksi jokaisella jäsenellä on mahdollisuus valita yksityinen hallinta, jonka kautta he voivat myös julkaista omia aineistojaan kuten kuvia ja asiakirjoja. Käyttöönoton myötä myös moni Svenskt Näringsliven jäsenjärjestö on ottanut QBankin käyttöön omana mediapankkinaan.

Lisäksi Svenskt Näringsliv käyttää QBank-integraatiota yhdessä Roxen-julkaisujärjestelmän kanssa alan lehden Entreprenörin julkaisussa. QBank tarjoaa julkaisijalle tehokkaan tavan käyttää ja julkaista kuvia sekä vastaanottaa tiedostoja ulkoisilta toimijoilta, kuten valokuvaajilta helpottaen julkaisijoiden työtä.

Tiedostojen etsimiseen kulunut aika on vähentynyt merkittävästi QBankin käyttöönoton myötä ja tiedostojen hallintaan ja käyttöoikeuksiin liittyvä kontrolli on parantunut. Tehokkaampi työnkulku on johtanut myös yhtenäisempään brändiviestintään. Roxen-integraatio on myös lisännyt järjestön näkyvyyttä sekä parantanut kuvien hallintamahdollisuutta aina julkaisuun asti.